đổi ngôn ngữ
English (United Kingdom)French (Fr)Tiếng Việt (Vietnamese)

Donate

Please consider supporting our efforts.

Left Banner

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Nhà Tài Trợ

Chân thành tri ân những đóng góp của Quý vị Ân nhân - thân hữu

trong năm 2011

Stt

Quý danh của Tổ chức / Cá nhân

01

Global Fund for Children / Quỹ Toàn cầu cho trẻ em (USA)

02

Cha Thân

03

Công ty INTEL Vietnam

04

Mr. Le Christian

05

Mr. Tòng Le

06

Trung Tâm Hỗ Trợ Cộng Đồng LIN

07

Helping Hand Saigon (Volunteer Group)

08

Ms. Huynh Kim Khoa

09

Saigon Yoga

10

Anh Quang Ngọc

11

Cha Long

12

Mr. Adachi and Mr. Maeda

13

Mr. Lam Hai

14

Nhom xiec-ao thuat Minh Quang

15

Ms Ursula Dekker

16

Ms Wally Rohrig

17

Ms. Liila and Ms. Judy (from Australia)

18

Mr. Olivier

19

Mr. Minh and Mrs. Hạnh (Minh Nguyen Fish Company)

20

The Accor Group Vietnam / Tập đoàn Accor Việt Nam

21

Chi Chau - nhom CTXH Gio Viet

22

Singer Diễm Phương

23

Mr Khánh (singing teacher)

24

Mrs Liên and Mr Hoa (dance teachers)

25

Mr Thanh (computer teacher)

26

Ms. Ngân

27

Mr Hậu (Trai Tim Vang)

28

Ms Maiko

29

Mr. Jay (Hong Kong)

30

Ms. Alaina (swimming teacher)

31

Ms. Freddi (Danmark)

32

AMBICOM France

33

Mr Huy – Director of Chance to Change Company

34

Optique Des Vosges

35

Mr Dan Bush

36

Mr Khuân

37

Ms. Zina SECERAGIC

38

Bs. Truong Ngoc Tien

39

Bs. Phuong Mai

40

Social Chairty Dentists Group

41

Mr. Lex (Yoga teacher)

42

Ms . Jules (Australia)

43

Mr. Pham Gia Khanh and Mrs Tran Thi Anh Tuong

44

Ms Florence and SJ Vietnam / Bước Chân Việt

45

MR. AND MRS. LEN GANOTE

46

MR. BILL OAKEY

47

The ABC international school /Trường Quốc tế ABC

48


49


50


51


52


53


54


55

56

57

58

59


60


61


62


63

 

64