đổi ngôn ngữ
English (United Kingdom)French (Fr)Tiếng Việt (Vietnamese)

Donate

Please consider supporting our efforts.

Left Banner

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Đóng góp

"Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email, hoặc trực tiếp tại văn phòng Nụ Cười. Chúng tôi là một nhóm phi lợi nhuận, vì vậy mọi kinh phí đóng góp (bên ngoài lãnh thổ Viêt Nam) của Quý vị sẽ được khấu trừ vào thuế.

Để đóng góp hiện kim có khấu trừ thuế:

1. TẠI HOA KỲ:

Vì chúng tôi là một nhóm nhỏ, chúng tôi nhận các khoảng đóng góp kinh phí thông qua sự hỗ trợ thiện nguyện của Trung Tâm LIN tại Việt Nam, giúp chúng tôi làm các thủ tục nhận nguồn hỗ trợ từ nước ngoài. Quý vị có thể gửi đóng góp tài chính thông qua GIVE2ASIA tại Mỹ gửi đến Trung Tâm LIN và ghi rõ rằng khoản tài chính đó được đóng góp cho Nhóm Nụ Cười.


Để biết thêm thông tin về Trung tâm LIN, vui lòng xem tại:
LIN Center for Community Development
www.LINvn.org

2. TẠI PHÁP:

"LES AMIS DE THAY HUNG"
SMILE GROUP
c/o Jean Jacques Marty, President
Villat
24350 BUSSAC
Tel: 05 53 03 45 47

"LES AMIS DE THAY HUNG" SMILE GROUP
est une association loi 1901 à but humanitaire N°08/2906/00187685P
Vous recevrai un reçu fiscal.

3. TẠI VIỆT NAM:
Chưa được khấu trừ thuế!

TÊN: CÔNG TY TNHH NHÓM NỤ CƯỜI
Acct #:  81144829
Bank:  ACB Bank
Swiftcode: ASCBVNVX
Bank address:
Tran Khac Chan  
Tan Dinh, Q1
TP Ho Chi Minh


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN LÒNG HẢO TÂM CỦA QUÝ VỊ